لیست قیمت

نسخه ها و امکانات

نسخه مناسب کسب و کار خود را انتخاب نمائید

نسخه

پایه

ویژه کسب وکار های کوچک

ماژول ها
مدیریت منوی کاربری
مدیریت برچسب
پیشرفته HTML
مدیرت اسلایدشو
مدیریت اسلایدر محصولات
مدیریت خبرنامه
مدیریت روش پرداخت
مدیرت روش حمل و نقل
مدیرت مدیا شو
ارسال پیامک
مدیریت صفحات
مدیریت مدیا
تنظیمات قالب ها
تنظیمات ماژول ها
دیکشنری (چند زبانه)
خطایابی
بخش حساب کاربری
تعریف کاربران
مدیریت آدرس کاربران
تعریف نقش ها
گروه دسترسی کاربران
بخش محصولات
تعاریف پایه کالا
تعریف برند کالا
تعریف گروه کالا
تعریف مدل کالا
تعریف واحد کالا
تعریف دسته بندی کالا
تعریف ویژگی های کالا
تعریف کالا
کاتالوگ کالا
تولید کنندگان کالا
تعریف مناطق
تعریف طبقه کالا
بخش انبارداری
تعریف انبار
نوع انبار
تحویل درخواست کالا
رسید کالا به انبار
خروج سفارش از انبار
حواله بین انبار
برگشت کالا به انبار
درخواست حواله بین انبار
مدیریت کالا در منطقه انبار
منطقه انبار
نقطه سفارش
ثبت خودکار نقطه سفارش
گزارش نقطه سفارش انبار
گزارش موجودی کالا در انبار
گزارش رسید کالا
موجودی انبار
بخش خرید
درخواست کالا
مدیریت تهیه کالا
مدیریت تامین کنندگان
ثبت فاکتور خرید
بخش فروش
تنظیمات سیاست فروش
سیاست فروش
مدیریت سفارشات
مدیریت فروشنده گان
گزارش فروش کل
گزارش جزئیات فروش
لیست قیمت محصولات
صندوق فروش فیزیکی کالا
بخش بازاریابی
اطلاع رسانی
کارت هدیه
کد تخفیف
وب سرویس ترب
وب سرویس ایمالز
وب سرویس ملی پیامک
وب سرویس کاوه نگار
مدیریت خیریه ها
همکاری در فروش
مدیریت بازاریابان
گزارش بازاریابان
بخش مالی
تسویه فروشنده
گزارش تسویه فروشنده
صدور فاکتور فروش
تراکنش ها
کیف پول الکترونیک
گزارش تامین کالا
گزارش کاردکس کالا
گزارش کارت حساب
گزارش معاملات فصلی
بخش مشتریان
کالاهای مورد علاقه مشتریان
سوال و جواب مشتریان
نظرات مشتریان
نظرسنجی مشتریان
سبد خرید مشتریان
بخش حمل و توزیع
تحویل سفارشات
وب سرویس پست تاپین
وب سرویس پست ایران
وب سرویس تیپاکس
مجله اینترنتی
دسته بندی مجله
مدیریت مطالب
دیدگاه کاربران
بخش منابع انسانی
ثبت ورود و خروج
مدیریت ورود و خروج
گزارشات پرسنلی
ثبت وظایف پرسنل
گزارش وظایف
ویجت وظایف
داشبرد مدیریتی هوش تجاری BI
درگاه فروش و مالیات
سفارش بر اساس تعداد کالا
فروش بر اساس مبلغ
فروش بر اساس تعداد
تعداد سفارش بر حسب کالا
فروش بر اساس نوع کالا
سفارش مشتریان
خرید از تامین کننده
اپلیکیشن PWA
قابل نصب روی آندروید
قابل نصب روی آی او اس
چرخه کار
کارتابل
مدیریت فرآیند
نسخه

استاندارد

ویژه کسب وکار های متوسط

ماژول ها
مدیریت منوی کاربری
مدیریت برچسب
پیشرفته HTML
مدیرت اسلایدشو
مدیریت اسلایدر محصولات
مدیریت خبرنامه
مدیریت روش پرداخت
مدیرت روش حمل و نقل
مدیرت مدیا شو
ارسال پیامک
مدیریت صفحات
مدیریت مدیا
تنظیمات قالب ها
تنظیمات ماژول ها
دیکشنری (چند زبانه)
خطایابی
بخش حساب کاربری
تعریف کاربران
مدیریت آدرس کاربران
تعریف نقش ها
گروه دسترسی کاربران
بخش محصولات
تعاریف پایه کالا
تعریف برند کالا
تعریف گروه کالا
تعریف مدل کالا
تعریف واحد کالا
تعریف دسته بندی کالا
تعریف ویژگی های کالا
تعریف کالا
کاتالوگ کالا
تولید کنندگان کالا
تعریف مناطق
تعریف طبقه کالا
بخش انبارداری
تعریف انبار
نوع انبار
تحویل درخواست کالا
رسید کالا به انبار
خروج سفارش از انبار
حواله بین انبار
برگشت کالا به انبار
درخواست حواله بین انبار
منطقه انبار
مدیریت کالا در منطقه انبار
نقطه سفارش
ثبت خودکار نقطه سفارش
گزارش نقطه سفارش انبار
گزارش موجودی کالا در انبار
گزارش رسید کالا
موجودی انبار
بخش خرید
درخواست کالا
مدیریت تهیه کالا
مدیریت تامین کنندگان
ثبت فاکتور خرید
بخش فروش
تنظیمات سیاست فروش
سیاست فروش
مدیریت سفارشات
مدیریت فروشنده گان
گزارش فروش کل
گزارش جزئیات فروش
لیست قیمت محصولات
صندوق فروش فیزیکی کالا
بخش بازاریابی
اطلاع رسانی
کارت هدیه
کد تخفیف
وب سرویس ترب
وب سرویس ایمالز
وب سرویس ملی پیامک
وب سرویس کاوه نگار
مدیریت خیریه ها
همکاری در فروش
مدیریت بازاریابان
گزارش بازاریابان
بخش مالی
تسویه فروشنده
گزارش تسویه فروشنده
صدور فاکتور فروش
تراکنش ها
کیف پول الکترونیک
گزارش تامین کالا
گزارش کاردکس کالا
گزارش کارت حساب
گزارش معاملات فصلی
بخش مشتریان
کالاهای مورد علاقه مشتریان
سوال و جواب مشتریان
نظرات مشتریان
نظرسنجی مشتریان
سبد خرید مشتریان
بخش حمل و توزیع
تحویل سفارشات
وب سرویس پست تاپین
وب سرویس پست ایران
وب سرویس تیپاکس
مجله اینترنتی
دسته بندی مجله
مدیریت مطالب
دیدگاه کاربران
بخش منابع انسانی
ثبت ورود و خروج
مدیریت ورود و خروج
گزارشات پرسنلی
ثبت وظایف پرسنل
گزارش وظایف
ویجت وظایف
داشبرد مدیریتی هوش تجاری BI
درگاه فروش و مالیات
سفارش بر اساس تعداد کالا
فروش بر اساس مبلغ
فروش بر اساس تعداد
تعداد سفارش بر حسب کالا
فروش بر اساس نوع کالا
سفارش مشتریان
خرید از تامین کننده
اپلیکیشن PWA
قابل نصب روی آندروید
قابل نصب روی آی او اس
چرخه کار
کارتابل
مدیریت فرآیند
نسخه

تجاری

ویژه کسب وکارهای درحال توسعه

ماژول ها
مدیریت منوی کاربری
مدیریت برچسب
پیشرفته HTML
مدیرت اسلایدشو
مدیریت اسلایدر محصولات
مدیریت خبرنامه
مدیریت روش پرداخت
مدیرت روش حمل و نقل
مدیرت مدیا شو
ارسال پیامک
مدیریت صفحات
مدیریت مدیا
تنظیمات قالب ها
تنظیمات ماژول ها
دیکشنری (چند زبانه)
خطایابی
بخش حساب کاربری
تعریف کاربران
مدیریت آدرس کاربران
تعریف نقش ها
گروه دسترسی کاربران
بخش محصولات
تعاریف پایه کالا
تعریف برند کالا
تعریف گروه کالا
تعریف مدل کالا
تعریف واحد کالا
تعریف دسته بندی کالا
تعریف ویژگی های کالا
تعریف کالا
کاتالوگ کالا
تولید کنندگان کالا
تعریف مناطق
تعریف طبقه کالا
بخش انبارداری
تعریف انبار
نوع انبار
تحویل درخواست کالا
رسید کالا به انبار
خروج سفارش از انبار
حواله بین انبار
برگشت کالا به انبار
درخواست حواله بین انبار
مدیریت کالا در منطقه انبار
منطقه انبار
نقطه سفارش
ثبت خودکار نقطه سفارش
گزارش نقطه سفارش انبار
گزارش موجودی کالا در انبار
گزارش رسید کالا
موجودی انبار
بخش خرید
درخواست کالا
مدیریت تهیه کالا
مدیریت تامین کنندگان
ثبت فاکتور خرید
بخش فروش
تنظیمات سیاست فروش
سیاست فروش
مدیریت سفارشات
مدیریت فروشنده گان
گزارش فروش کل
گزارش جزئیات فروش
لیست قیمت محصولات
صندوق فروش فیزیکی کالا
بخش بازاریابی
اطلاع رسانی
کارت هدیه
کد تخفیف
وب سرویس ترب
وب سرویس ایمالز
وب سرویس ملی پیامک
وب سرویس کاوه نگار
مدیریت خیریه ها
همکاری در فروش
مدیریت بازاریابان
گزارش بازاریابان
بخش مالی
تسویه فروشنده
گزارش تسویه فروشنده
صدور فاکتور فروش
تراکنش ها
کیف پول الکترونیک
گزارش تامین کالا
گزارش کاردکس کالا
گزارش کارت حساب
گزارش معاملات فصلی
بخش مشتریان
کالاهای مورد علاقه مشتریان
سوال و جواب مشتریان
نظرات مشتریان
نظرسنجی مشتریان
سبد خرید مشتریان
بخش حمل و توزیع
تحویل سفارشات
وب سرویس پست تاپین
وب سرویس پست ایران
وب سرویس تیپاکس
مجله اینترنتی
دسته بندی مجله
مدیریت مطالب
دیدگاه کاربران
بخش منابع انسانی
ثبت ورود و خروج
مدیریت ورود و خروج
گزارشات پرسنلی
ثبت وظایف پرسنل
گزارش وظایف
ویجت وظایف
داشبرد مدیریتی هوش تجاری BI
درگاه فروش و مالیات
سفارش بر اساس تعداد کالا
فروش بر اساس مبلغ
فروش بر اساس تعداد
تعداد سفارش بر حسب کالا
فروش بر اساس نوع کالا
سفارش مشتریان
خرید از تامین کننده
اپلیکیشن PWA
قابل نصب روی آندروید
قابل نصب روی آی او اس
چرخه کار
کارتابل
مدریت فرآنید ها
نسخه

سازمانی

ویژه کسب وکار های بزرگ

ماژول ها
مدیریت منوی کاربری
مدیریت برچسب
پیشرفته HTML
مدیرت اسلایدشو
مدیریت اسلایدر محصولات
مدیریت خبرنامه
مدیریت روش پرداخت
مدیرت روش حمل و نقل
مدیرت مدیا شو
ارسال پیامک
مدیریت صفحات
مدیریت مدیا
تنظیمات قالب ها
تنظیمات ماژول ها
دیکشنری (چند زبانه)
خطایابی
بخش حساب کاربری
تعریف کاربران
مدیریت آدرس کاربران
تعریف نقش ها
گروه دسترسی کاربران
بخش محصولات
تعاریف پایه کالا
تعریف برند کالا
تعریف گروه کالا
تعریف مدل کالا
تعریف واحد کالا
تعریف دسته بندی کالا
تعریف ویژگی های کالا
تعریف کالا
کاتالوگ کالا
تولید کنندگان کالا
تعریف مناطق
تعریف طبقه کالا
بخش انبارداری
تعریف انبار
نوع انبار
تحویل درخواست کالا
رسید کالا به انبار
خروج سفارش از انبار
حواله بین انبار
برگشت کالا به انبار
درخواست حواله بین انبار
مدیریت کالا در منطقه انبار
منطقه انبار
نقطه سفارش
ثبت خودکار نقطه سفارش
گزارش نقطه سفارش انبار
گزارش موجودی کالا در انبار
گزارش رسید کالا
موجودی انبار
بخش خرید
درخواست کالا
مدیریت تهیه کالا
مدیریت تامین کنندگان
ثبت فاکتور خرید
بخش فروش
تنظیمات سیاست فروش
سیاست فروش
مدیریت سفارشات
مدیریت فروشنده گان
گزارش فروش کل
گزارش جزئیات فروش
لیست قیمت محصولات
صندوق فروش فیزیکی کالا
بخش بازاریابی
اطلاع رسانی
کارت هدیه
کد تخفیف
وب سرویس ترب
وب سرویس ایمالز
وب سرویس ملی پیامک
وب سرویس کاوه نگار
مدیریت خیریه ها
همکاری در فروش
مدیریت بازاریابان
گزارش بازاریابان
بخش مالی
تسویه فروشنده
گزارش تسویه فروشنده
صدور فاکتور فروش
تراکنش ها
کیف پول الکترونیک
گزارش تامین کالا
گزارش کاردکس کالا
گزارش کارت حساب
گزارش معاملات فصلی
بخش مشتریان
کالاهای مورد علاقه مشتریان
سوال و جواب مشتریان
نظرات مشتریان
نظرسنجی مشتریان
سبد خرید مشتریان
بخش حمل و توزیع
تحویل سفارشات
وب سرویس پست تاپین
وب سرویس پست ایران
وب سرویس تیپاکس
مجله اینترنتی
دسته بندی مجله
مدیریت مطالب
دیدگاه کاربران
بخش منابع انسانی
ثبت ورود و خروج
مدیریت ورود و خروج
گزارشات پرسنلی
ثبت وظایف پرسنل
گزارش وظایف
ویجت وظایف
داشبرد مدیریتی هوش تجاری BI
درگاه فروش و مالیات
سفارش بر اساس تعداد کالا
فروش بر اساس مبلغ
فروش بر اساس تعداد
تعداد سفارش بر حسب کالا
فروش بر اساس نوع کالا
سفارش مشتریان
خرید از تامین کننده
اپلیکیشن PWA
قابل نصب روی آندروید
قابل نصب روی آی او اس
چرخه کار
کارتابل
مدیریت فرآیند
نسخه

5 نمایشگر

توليد محتوا و قالب اختصاصی
قابل برنامه ريزی و نظارت
ابعاد و رزولیشن نامحدود
پنل مديريتی آسان
تنوع در پخش محتوا
قابلیت پخش آفلاین
مدیرت متمرکز تحت شبکه
نسخه

10 نمایشگر

توليد محتوا و قالب اختصاصی
قابل برنامه ريزی و نظارت
ابعاد و رزولیشن نامحدود
پنل مديريتی آسان
تنوع در پخش محتوا
قابلیت پخش آفلاین
مدیرت متمرکز تحت شبکه
نسخه

20 نمایشگر

توليد محتوا و قالب اختصاصی
قابل برنامه ريزی و نظارت
ابعاد و رزولیشن نامحدود
پنل مديريتی آسان
تنوع در پخش محتوا
قابلیت پخش آفلاین
مدیرت متمرکز تحت شبکه
نسخه

نامحدود

توليد محتوا و قالب اختصاصی
قابل برنامه ريزی و نظارت
ابعاد و رزولیشن نامحدود
پنل مديريتی آسان
تنوع در پخش محتوا
قابلیت پخش آفلاین
مدیرت متمرکز تحت شبکه
به راهنمائی نیاز دارید ؟

موارد زیر را نیز بررسی کنید